Adatkezelési tájékoztató

HATÁLYOS: 2023.04.12-től visszavonásig

 

 1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Lesz-Müllek Art Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a www.leszmullekart.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Ügyfél/Ügyfelek) adatait érintő, személyes adatok kezelésére vonatkozó céljairól és gyakorlatáról, valamint az Ügyfelek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről történő tájékoztatást tartalmazza.

Az Ügyfelek weboldal használatával, a hírlevélre történő feliratkozással, a weboldalon történő vásárlás illetve a Szolgáltatóval történt kapcsolatfelvétel esetén, önkéntesen elfogadja és hozzájárul a Szolgáltató alábbiakban meghatározott adatkezeléséhez.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

 

A Szolgáltató a személyes adatokat az Ügyfelek önkéntes hozzájárulásával csak az adatkezelés céljához szükséges ideig kezeli, a vonatkozó törvények alapján. Az Ügyfeleknek az adatok pontossága, teljessége adatkezelés során biztosításra kerül. Az üzleti tevékenység érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég). Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy jogszabályban előirt elvárásainak megfeleljenek.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a weboldalon. A Szolgáltató mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen Tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti az Ügyfeleket.

Jogszabály:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)
 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a weblapon keresztül megvásárolható termékek vonatkozásában tájékoztatást nyújtson az Ügyfelek részére, továbbá a weblapon keresztül megvásárolható termékek megrendelését, kiszállítását, számlázását a törvényi előírásoknak megfelelően lebonyolítsa és a jogszabályi kötelezettséginek eleget tegyen.

 1. Kapcsolattartással, kommunikációval kapcsolatos adatok:

Kezelt adatok köre:

 • Ügyfél neve,
 • email címe.

Adatkezelés célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyfél beazonosítása, kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése, kapcsolatfelvétel az Ügyféllel.

Az adatkezelés időtartalma: a kapcsolat időtartalmát követő 1 év.

 1. Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés, számlázási tevékenység:

Kezelt adatok köre:

 • az Ügyfél neve,
 • számlázási név (amennyiben eltérő),
 • pontos szállítási cím,
 • számlázási cím (amennyiben eltérő a szállítási címtől),
 • a telefonszám (a futárszolgálattal történő kapcsolattartás érdekében)
 • az e-mail cím,
 • cégjegyzékszám (amennyiben rendelkezik vele),
 • adószám (amennyiben rendelkezik vele).

Adatkezelés célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján az Ügyfél beazonosítása, kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése, kapcsolatfelvétel az Ügyféllel, rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése, adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartalma: a megrendelés során megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és a számvitelről szóló 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylat kiállítását követő legalább 8 évig tart.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

Kezelt adatok köre:

 • Ügyfél neve (amennyiben a feliratkozáskor megadja az Ügyfél)
 • e-mail címe.

Adatkezelés célja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyfél beazonosítása, marketing, promóciós ajánlatok, rendezvénymeghívók küldése.

Az adatkezelés időtartalma: az Info tv. 14. § e) pontja alapján törlési kérelem megérkezéséig.

III. Adatkezelők megnevezése:

Szolgáltató adatai:

Név: Lesz-Müllek Art Kft.

Adószám: 29309786-2-41

Ügyfelekkel történő kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési cím: info@leszmullekart.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Webnode AG

Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Kereskedelmi nyílvántartás: Handelsregister Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8022 Zürich

Elektronikus levelezési cím: support@webnode.com

 1. További adatkezelők, adatfeldolgozók:
 2. Fizetés átutalással:

Adatfeldolgozó: MBH Bank Nyrt. (központi cím: 1056 Budapest, Váci u. 38.; telefonszám: 06-80/350-350; 

email: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu; adatvedelem@mbhbank.hu;

Adatvédelmi és adatbiztonsági politika az alábbi linken érhető el: https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/MBH_BANK_ALTALANOS_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO.pdf

 1. Számlázási szolgáltatás:

Adatfeldolgozó: BOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., email: info@szamlazz.hu

Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 1. Futárszolgálat:
 • XXL FUTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1041 Budapest, Szigeti József utca 25. IX. emelet 53. ajtó

Elektronikus elérhetősége: info@xxlfutar.hu

Weboldal: https://xxlfutar.hu

Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://xxlfutar.hu/adatvedelmi-szabalyzat

 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita

Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com2.

Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Privacy_policy_20211004_HU.pdf

 1. Cookie-k:

A Szolgáltató rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kisadatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weblap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő naplózott adatok a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, a weblap böngészése, ill. a munkafolyamat végéig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Hogyan használja a Google a cookiekat az alábbi linken olvashatja:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu&fg=1

 1. Google:

A Szolgáltató a weblap látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez (pl. mennyi időt töltöttek a weboldalon, visszatérő vagy új látogatók-e, milyen oldalakat tekintettek meg), statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, programot használja.

A Felhasználók a weblap használatával hozzájárulnak, hogy a program a Felhasználó számítógépén cookie-kat helyezzen el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek Szolgáltató részére. A Felhasználók egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

A program nem gyűjt személyes adatokat, az adatok nem alkalmasak személyazonosításra.

További információk a Google adatkezeléséről a következő linken találhatók:

https://policies.google.com/privacy

A Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 1. Hírlevelek fogadása, küldése:

A hírlevelek fogadása és küldése gmail fiókon keresztül történik, melyet kizárólag erre a célra hozott létre a Szolgáltató.

Információk az adatkezelésről az alábbi linken érhetőek el:

https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

 1. Facebook:

A Szolgáltató a weblap egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit vagy magát a weboldalt megosztja a facebook.com weboldalon.

A Felhasználók az által a facebook.com oldalon keresztül kért információkat a Szolgáltató biztosítja, de felhasználói adatokat nem gyűjt. Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Információk a Facebook adatkezeléséről a következő linkeken találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/update https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

 1. Adatszolgáltatási kötelezettség a hatóságok részéről

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 1. Adatbiztonság

A Szolgáltató kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. Felhasználói jogok

 1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató köteles az érintett erre irányuló kérelme nélkül is előzetes tájékoztatást nyújtani az adatkezeléssel összefüggő tényekről, legfontosabb jellemzőiről. A Szolgáltató az előzetes tájékoztatást jelen Tájékoztató rendelkezésre bocsájtásával adja meg az érintettek részére.   Jelen Tájékoztató tartalmazza az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét és elérhetőségét, egyéb adatkezelők személyét és elérhetőségét,  adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, továbbá egyéb fontosabb információkat.  

 1. Hozzáféréshez való jog:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról. A Szolgáltató az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, továbbá az érintett kérése esetén a személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsájtani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fentiek nem  alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért adatokat. A Szolgáltató a személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben ad tájékoztatást illetve tesz intézkedést, ha az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

VIII. Jogkérvényesítés

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken tehet panaszt, ha úgy véli, hogy adataival visszaéltek vagy a Szolgáltató nem teljesítette valamely kérelmét:

 1. Szolgáltató elérhetősége: Jelen Tájékoztató III. fejezetében rögzítésre került.
 2. Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1/391-1400,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

 1. A Felhasználó bíróság előtt is érvényesítheti jogait, amennyiben a Szolgáltató megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket vagy nem teljesítette valamely kérelmét.